Comhionannas

baile » Comhionannas

Comhionannas agus Cuimsitheacht

Comhionannas, Ilchineálacht agus Cuimsitheacht a Chothú


Déanann FÁS gach iarracht lena chinntiú go léiríonn a pholasaithe agus a chláracha an deachleachtas i gcuimsitheacht shóisialta trí rannpháirtíocht agus dul chun cinn méadaithe ag grúpaí imeallaithe, is iad sin baill de phobail an lucht siúil, tuismitheoirí aonair, lucht luathfhágála scoile, iarchimí, oibrithe inimirceacha agus mná ar mian leo filleadh ar an lucht saothair.

Tá FÁS páirteach i dtionchar, comhoibriú agus tacú le príomhpháirtithe leasmhara (a fhoireann féin san áireamh) chun cláracha agus seirbhísí a dhearadh, a fhorbairt agus a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais na ngrúpaí seo. Tá cúnamh deontais ar fáil faoi choinníollacha áirithe, lena n-áirítear cúram leanaí agus sparánacht bhaineann. Tugann an clár Lucht Saothair a Leathnú spreagadh do mhná filleadh ar an ionad oibre. Is féidir teacht ar Cheisteanna Coitianta (FAQs), foilseacháin éagsúla, naisc úsáideacha le comhlachtaí stáit agus eolas ar reachtaíocht i gCuimsitheacht Shóisialta agus Comhdheiseanna.

Sa rannóg Míchumas tá eolas maidir le hoiliúint agus fostaíocht do dhaoine faoi mhíchumas. Tugann sé cur síos ar an mbealach le teacht ar fhostaíocht nó oiliúint i FÁS trí chéimeanna go fostaíocht, agus míníonn sé faoi sholáthróirí oiliúna speisialta, oiliúint i bhfeasacht ar mhíchumas, an clár um fhostaíocht thacaithe agus teicneolaíocht oiriúnaitheach. Freisin tá naisc ann le cúnamh deontais agus cláracha do chuardaitheoirí poist agus fostóirí.

Tá tuilleadh eolais ann sna Ceisteanna Coitianta, foilseacháin agus naisc úsáideacha.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud