Eolas Fúinn

baile » Eolas Fúinn » Nuacht » ATHRUITHE, DÚSHLÁIN AGUS ROGHANNA

ATHRUITHE, DÚSHLÁIN AGUS ROGHANNA
6ú Comhdháil Bhliantúil FÁS um Mhargadh an tSaothair

Foilsithe ar 13th Samhain 2007

Díreoidh comhdháil na bliana seo ar na dúshláin a bheidh os comhair mhargadh an tsaothair in Éirinn amach anseo. Ach go háirithe, déanfaidh cainteoirí machnamh ar na himpleachtaí polasaí a bheidh ag domhandú an tsaothair d’Éire agus treo mhargadh saothair na hÉireann i gcomhthéacs thréimhse d’fhás eacnamaíocht níos moille a mheastar a bheidh ann.
Príomhchainteoir: Timothy Callen, comhúdar Ionchas Gheilleagar Domhanda IMF

Beidh an chomhdháil ar siúl Déardaoin 29 Samhain ó 9 r.n. -1 i.n. ag Teach Farmleigh, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 15.

Tá cead isteach saor in aisce, ach is gá áirithint a dhéanamh roimh réidh. Cuir d’áit in áirithint trí chuireadh a lorg: déan teagmháil le Sheena Stewart, teil. (01) 607 0526; r-phost: sheena.stewart@fas.ie . Tá luath-áirithint riachtanach toisc go bhfuil teorainn le líon na n-áiteanna agus dáiltear iad ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce. Caithfidh cuairteoirí an cuireadh seo a bhreith leo le cead isteach a fháil sa Chomhdháil.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud
HCI/OP Logo European Social Fund Logo
Ag infheistiú i do dhán         
Some programmes are co-funded by the ESF www.esf.ie