Liúntais & Maoiniú

baile » Liúntais & Maoiniú » Liúntais Oiliúna » Faighteoirí Leas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist

Faighteoirí Leas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist

B'fhéidir go mbeidh roinnt daoine faoi mhíchumas ag fáil Leasa Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist sula dtosaíonn siad ar oiliúint le FÁS. Beidh na socruithe atá ann cheana i bhfeidhm dos na faighteoirí seo ag freastal ar oiliúint FÁS. Gheobhaidh na rannpháirtithe liúntas oiliúna ó FÁS atá cothrom lena n-íocaíocht leasa shóisialaigh agus breisíocaíocht oiliúna má tá siad incháilithe faoi na gnáthchritéirí breisíocaíochta oiliúna do dhaoine atá dífhostaithe le fada (caithfidh said a bheith ag fáil Leasa Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist do thréimhse 12 mí nó níos mó, nó a bheith ag aistriú ó chlár Fostaíochta Pobail nó an Tionscnaimh Poist).

Ba chóir do rannpháirtithe chúrsa atá ag iarraidh liúntas FÁS a fháil atá cothrom le Leas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist Foirm F103 a líonadh isteach agus í a fháil comhlánaithe ag an DSFA. Íocfaidh FÁS comhionainn an Leasa Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist mar liúntas oiliúna.

Coinneoidh an rannpháirtí aon leasa eile a bhí acu mar fhaighteoir Leasa Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist. Más gá, cuirfidh FÁS socruithe níos solúbtha do shaoire tinnis i bhfeidhm do rannpháirtithe má tá siad faoi mhíchumas indeimhnithe.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi Leas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist, déan teagmháil le d'Oifig FÁS áitiúil.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud