Naisc Úsáideacha

baile » Naisc Úsáideacha » Obair & Cónaí in Éirinn » Obair agus Cónaí in Éirinn

Obair agus Cónaí in Éirinn

 

Grúpaí Tacaíochta d'Inimircigh in Éirinn

Polish Information & Culture Centre
Magdalena Kierdelewicz
56-57 Gardiner Street Lower
Dublin 1
work Tel: +353 (0)1 819 6535
Lithuanian Association in Ireland
Laura Galeckaite
work Tel: +353 (0)87 767 0213
Latvian Centre
Janis Karjins
work Tel: +353 (0)1 658 4136

Comhlachtaí Stáit

Cumainn Ceirde agus Proifisiúnta

Ardoideachas in Éirinn

Go traidisiúnta cuimsíonn córas ardoideachais in Éirinn earnáil na n-ollscoileanna, earnáil na teicneolaíochta agus na coláistí oideachais, iad ar fad maoinithe go mór ag an Stát agus uathrialaitheach agus féinrialaitheach. le blianta beaga anuas tháining forbairt ar choláistí príobháideacha neamhspleácha. Tairgíonn siad seo réimse de chúrsaí a chomhlánaíonn an soláthar atá ann cheana san earnáil. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais.

Lóistín

Tuarastail in Éirinn

Bunachair Sonraí Poist

Áisínteachtaí Príobháideacha Earcaíochta

Caithfidh gach áisínteacht príobháideach earcaíochta ceadúnas a fháil ónár Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud