Naisc Úsáideacha

baile » Naisc Úsáideacha » Teicneolaíocht Chuiditheach

Teicneolaíocht Chuiditheach

Is féidir leis na heagraíochtaí seo thíos taighde agus/nó réitigh a thairiscint do dhaoine faoi mhíchumas maidir le treallamh atá ar fáil agus leasuithe is féidir a dhéanamh.

The National Council for the Blind Ireland (NCBI)
Roinn na Teicneolaíochta
Bóthar Whitworth
Droin Conrach
Baile Átha Cliath 9
Teil: +353 (0)1 830 7033
Líne Chabbhrach: 1850 334 353
Uimhir Náisiúnta do Thacaíocht Theicniúil: 1850 923 060
Facs: +353 (0)1 830 7787
Centre for Inclusive Technology (cuid de NCBI)
Díríonn sé seo ar theicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) a dhearadh, a thástáil agus a úsáid.
Teil: +353 (0)1 882 1915
Central Remedial Clinic (CRC)
Client Technical Services
Ascal Vernon
Cluain Tarbh
Baile Átha Cliath 3
Teil: +353 (0)1 805 7400
National Association for Deaf People (NAD)
Deaftec Department
35 Sráid Freidric Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
Teil: +353 (0)1 872 3800
Minicom: +353 (0)1 817 5777
Teachtaireachtaí Téacs: +353 (0)1 878 3629
Facs: +353 (0)1 872 3816
Media Conversion Service (MCS)
Tiontaíonn MCS eolas agus cáipéisí i bhformáidí atá inrochtana do dhaoine le laguithe amhairc do réimse leathan de chliaint phríobháideacha agus phoiblí. Cuireann an MCS 3 sheirbhís ar leith ar fáil: tiontú go formáid Braille agus closamhairc, cur síos chlosamharc agus comhairleoireacht agus seirbhísí dheimhniú cáilíochta.
Le haghaidh tuilleadh eolais ar rátaí MCS agus eile, déan teagmháil le:
Lina Kouzi
NCBI Library and MCS Manager
Aonad 29, Ionad Gnó Fhionnghlas, Bóthar Jamestown,
Fionnghlas,
Baile Átha Cliath 11
Teil: +353 (0)1 830 7033
Suíomh Gréasáin Assist Ireland
Tugann an acmhainn seo ar líne eolas an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh ar theicneolaíocht chuiditheach agus tá eolaí ar thairgí atá ar fáil ó sholáthróirí Éireannacha.
Enable Ireland
Tugann Enable Ireland eolas ar theicneolaíocht chuiditheach a úsáid chomh maith le hoiliúint sa réimse seo.
Dyslexia Association of Ireland
Suffolk Chambers
1 Sráid Suffolk
Baile Átha Cliath 2
Teil: +353 (0)1 679 0276

Naisc Úsáideacha Eile


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud