Naisc Úsáideacha

baile » Naisc Úsáideacha

Naisc Úsáideacha

Naisc Úsáideacha A – Z

Thíos anseo gheobhaidh tú roinnt naisc úsáideacha a bhaineann le réimsí gníomhaíochta FÁS.

Teicneolaíocht Chuiditheach: Eagrais atá in ann comhairle agus/nó réiteach a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas ar threallamh atá ar fáil agus ar bhealaí ina bhféadfaí é a chur in oiriúint.

Míchumas: Na Ranna Rialtais cuí; agus eagrais a bhaineann leo atá ag obair i réimse an mhíchumais. Sa rannóg seo tá próifílí de mhíchumais éagsúla freisin.

Ranna Rialtais agus Eagraíochtaí Stáit na hÉireann: Na Ranna Rialtais agus Eagraíochtaí Stáit ar fad, lena n-áirítear Rialtas Lárnach; comhlachtaí stáit tráchtála; oifigí bunreachtúla; eagrais oideachais; Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte; údaráis áitiúla; forais Thuaidh/Theas; fórsaí póilíneachta/cosanta; gníomhaireachtaí stáit; comhlachtaí stáit agus eagrais reachtúla/neamhspleácha.

Taighde Mhargadh Saothair: Foinsí eolais ar scileanna agus gnéithe de mhargadh an tsaothair in Éirinn, san Eoraip agus go hidirnáisiúnta.

Cónaí & Obair in Éirinn: Eolas chun cuidiú le bogadh go hÉirinn ar nós grúpaí tacaíochta d'imircigh; comhlachtaí stáit; eagrais ceirde agus gairme; ardoideachas; lóistín; tuarsatail; bunachair jabanna; gníomhaireachtaí príobháideacha earcaíochta. Tá an rannóg seo ar fáil i dteangacha eile, is iad sin  BulgáirisEastóinis, Seicis, Fraincis,Gearmáinis, Gréagach, Laitvis, Liotuáinis, Polainnis, Rómánach , Spáinneach agus Slóvaicis.

Cuimsitheacht Shóisialta & Comhdheiseanna: Ranna Rialtais cuí; gníomhaireachtaí; agus eagrais nasctha leo atá ag obair i réimse na cuimsitheachta sóisialta.

Treoir Gairme: Eagraíochtaí agus acmhainní Éireannacha agus idirnáisiúnta, chomh maith le treoir d'aosaigh agus cláracha Eorpacha nasctha le hoideachas agus treoir gairme.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud