Oiliúint

baile » Oiliúint

Oiliúint

FÁS Oiliúint do Chách


Cuardaigh cúrsa

Search For A Course

Cuireann FÁS cúrsaí oiliúna ar fáil atá in oiriúint do riachtanais chuardaitheoirí poist atá ag lorg fostaíochta (Jabanna Éireann FÁS) agus do riachtanais fhostaithe atá ag iarraidh Céim in Airde a ghlacadh agus a scileanna a fheabhsú (Oiliúint Fostaithe).

Liostaítear cúrsaí uilig páirtaimseartha, lánaimseartha, lae agus oíche do chuardaitheoirí poist ag Jabanna Éireann FÁS (saorfhón 1800 611 116). Freisin, tá sainoiliúint scileanna do thionsclaíocht agus an clár Oiliúnaitheachta, a mheascann oiliúint fhoirmeálta le hoiliúnú san ionad oibre, ar fáil anseo freisin.

Ceadaíonn cláracha oiliúna a dheartar go speisialta do Phrintísigh cáilíocht a bhaint amach mar cheardaithe agus cuidíonn RíomhCholáiste le cianfhoghlaim ar ráta an duine aonair tríd an Idirlíon.

Is féidir le fostaithe atá ag iarraidh a gcuid oiliúint a chur chun cinn agus a gcuid eolais, scileanna agus cumais a fheabhsú Oiliúint Fostaithe a dhéanamh i réimse de thionscail ó éadaí go hiompar de réir mar a bhíonn éileamh ann. Spreagann FÁS an t-oideachas seo san ionad oibre agus feabhsú scileanna don obair, nó ‘méadú scileanna’, trína thionscnamh Céim in Airde.

Tá oiliúint eile earnála i gceist sa Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála agus Pas Slán dóibh siúd a bhfuil suim acu i dtógáil agus Screen Training Ireland dóibh siúd atá ar iarraidh slí beatha a bhaint amach i dtionscal na scannánaíochta.

Sna sonraí faoi Obair agus Oiliúint Thar Lear, clúdaítear Cláracha Iarchéime idirnáisiúnta éagsúla chomh maith le heolas praiticiúil ar nós na gcáipéisí riachtanacha.

Cuireann FÁS seirbhísí tiomanta ar fáil atá dírithe ar dheiseanna a thabhairt do dhaoine incháilithe páirt a ghlacadh i saol an phobail trí chláracha oiliúna pobalbhunaithe agus taithí oibre. Tá tuilleadh eolais orthu seo, chomh maith leis an Tionscnamh Oiliúna Áitiúil agus Ionaid Oiliúna Pobail, ag Pobail.

Is féidir eolas a fháil ar fhostaíocht agus oiliúint do dhaoine faoi mhíchumas nó le riachtanais speisialta, lena n-áirítear Soláthróirí Speisialta Oiliúna, chomh maith le cláracha cuimsitheachta sóisialta, ar nós Mná ag Filleadh ar Obair, a fháil ag Comhionannas agus Cuimsitheacht.

Aimsigh eolas ar Sholáthar Oiliúna ar nós Treoirlínte Oiliúna, Soláthróirí Oiliúna Cláraithe, agus Deimhniú.

Faoi choinníollacha áirithe, cuireann FÁS tacaíocht airgeadais ar fáil i bhfoirm Liúntais chun cuidiú lena chláracha, mar shampla Oiliúint, Taisteal, Lóistín agus Béilí agus Cúram Leanaí.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar réimse iomlán chláracha oiliúna agus Ionaid Oiliúna FÁS, déan teagmháil le d’Oifig FÁS áitiúil.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud