Oiliúint

baile » Oiliúint » Oiliúint Fostaithe » Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála » Reachtaíocht

Reachtaíocht

Reachtaíocht & Comhchomhairle

Forbraíodh an Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála i ndiaidh comhchomhairle mionsonraithe leis na páirtithe sóisialta (Cónaidhm Thionscal na Tógála agus ICTU), an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta agus sainghrúpaí oibre. Dhírigh an chomhchomhairle ar riachtanais oiliúna agus caighdeáin gairme a aithint dos na Gairmeacha éagsúla

Tugann Sceideal 4 de na Rialacháin um Sábháilteacht, Sláinte agus Leas ag Obair (Tógáil) 2006 http://www.hsa.ie/ liosta de na gairmeacha atá clúdaithe ag an Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud