Oiliúint

baile » Oiliúint » Oiliúint Fostaithe » Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála » Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála

Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála

Tá soláthar sa Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála (CSCS) d'oiliúint, measúnú, dearbhú agus clárú oibrithe neamh-cheirde laistigh d'earnáil na tógála.  Tá CSCS cuimsithe faoi Sceideal 4 den Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag Obair 2005, - Rialacháin Tógála 2006 Reachtaíocht

Is iad Aidhmeanna agus Buntáistí CSCS ná chun deiseanna a thabhairt do rannpháirtithe a bheith cumasach, muiníneach agsu tiomanta i gcur i bhfeidhm na scileanna, eolas agus dearcadh a bhaineann lena ngairmí sa tógáil.

Bronntar deimhniú FETAC ar oibrithe a chríochnaíonn Clár Oiliúna agus Measúnaithe ceadaithe CSCS agus tá siad i dteideal iarratas a dhéanamh ar chárta Cláraithe CSCS.

Léigh mionsonraí faoi bpróiseas Clárúcháin agus  Liostaí CSCS agus Critéirí Incháilitheachta.

Cuireann FÁS agus réimse leathan d'eagrais oiliúna ceadaithe cláracha CSCS ar fáil, mar atá sa Chlár Náisiúnta Oiliúnóirí.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin CSCS, déan teagmháil le d'Oifig FÁS áitiúil.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud