Oiliúint

baile » Oiliúint » Printíseachtaí » Curaclam

Curaclam

Struchtúr an Chúrsa

Córas caighdeán-bhunaithe módlach is ea an córas printíseachta ina bhfuil, de ghnáth, 7 gcéim d'oiliúint agus forbairt sa phost in uainíocht agus lasmuigh den phost - is ionainn sin agus 3 chéim lasmuigh den phost agus 4 chéim sa phost. De ghnáth ní mhaireann na céimeanna lasmuigh den phost níos faide ná 40 seachtain.

Eisceachtaí is ea na printíseachta i dTíleoireacht Urláir agus Falla, ina bhfuil 5 chéim oiliúna agus a leanann an timthriall íosta 4-bliana agus na Meáin Clóite ina bhfuil 5 chéim agus a leanann an timthriall íosta 3-bliana.

Cuireann Ionad Oiliúna FÁS, Institiúid Teicneolaíochta nó soláthróir oiliúna ceadaithe eile na céimeanna lasmuigh den phost ar fáil. Is é an príomhghné i soláthar céime oiliúna lasmuigh den phost ná go gcuirtear ar fáil é i dtimpeallacht amháin oiliúna lena chinntiú go ndéantar oiliúint phraiticiúil a chomhtháthú leis na scileanna teoirice agus praiticiúla atá riachtanach.

Táillí Scrúdaithe

Caithfidh printísigh táille scrúdaithe a íoc leis na hInstitiúidí Teicneolaíochta agus iad ag freastal ar Chéim 4 agus Céim 6 den oiliúint lasmuigh den phost (athscrúduithe san áireamh). Faoi láthair, is é €210 an táille seo. Níl aon táille iníoctha agus printísigh ag freastal ar Chéim 2 den oiliúint lasmuigh den phost in Ionaid Oiliúna FÁS.

Fad an Chúrsa

Meastar an cúrsa printíseachta a bheith iomlán nuair atá an fráma ama íosta curtha isteach ag printíseach ó dháta an chláruithe agus iad tar éis na céimeanna ar fad sa phost agus lasmuigh den phost in uainíocht dá bprintíseacht a chríochnú.

De ghnáth, maireann printíseacht ar feadh 4 bliana ar a laghad, ach maireann an clár printíseachta sna Meáin Clóite ar fadh 3 bliana ar a laghad.

Apprenticeship Phases


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud